Optymalizacja podatkowa i jednolity plik kontrolny

Jako podatnicy mamy prawo podejmować działania, które doprowadzą do obniżenia zobowiązań podatkowych. Co istotne, to fakt, że działania te muszą być zgodne z prawem. Do wyboru mamy dwie drogi. Wobec ustawodawcy, który dynamicznie zmienia rozwiązania podatkowe, możemy zachowywać się biernie, przyjmując i dostosowując się do nowych wymogów lub aktywnie reagując na zaistniałe zmiany.

Optymalizacja podatkowa to nic innego jak zarządzanie podatkami. To działanie świadome i zgodne z prawem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego, rozumianego jako możliwość wystąpienia sankcji i nieoptymalne sterowanie wydatkami, mające bezpośredni wpływ na rentowność i konkurencyjność firmy w przyszłości.

Prawidłowe realizowanie obowiązków podatkowych i sprawozdawczych to cel optymalizacji podatkowej, która w dłuższej perspektywie ma doprowadzić przedsiębiorstwo do kontynuacji działalności, kształtowania reputacji i minimalizacji zobowiązań podatkowych właśnie.

Instrumentami służącymi do minimalizacji obciążeń podatkowych przy jednoczesnej maksymalizacji zysków są m.in. różne metody amortyzacji, różne metody opodatkowania czy działalność w specjalnych strefach ekonomicznych.

Optymalizacja podatkowa uważana jest za „inteligencję podatkową” i w żadnym razie nie służy uchylaniu się od opodatkowania. Możemy jednak korzystając z ulg, zwolnień, odliczeń uniknąć opodatkowania, tak jak dozwolone jest oszczędzanie podatkowe czy planowanie podatkowe. Oszczędzanie podatkowe musi odbywać się w zgodnie z panującym prawem, podczas gdy planowanie zakłada choćby hybrydyzację podmiotowości do celów podatkowych, zarządzanie podatkami przez holding czy metody eliminacji podwójnego opodatkowania.

Wprowadzony w 2018 roku Jednolity Plik Kontrolny (JPK), obowiązkowy dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących elektroniczną księgowość, powstał jako platforma komunikacji między przedsiębiorcą a organami kontroli skarbowej i podatkowej. JPK pomaga kontrolować urzędom transakcje, eliminując tym samym możliwość wyłudzeń podatkowych.

W przypadku pytań, skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Censor w Wyszkowie!