Minimalna stawka na umowę zlecenie w 2021 r.

Zgodnie z wrześniowym Rozporządzeniem Rady Ministrów stawkę godzinową dla umów cywilnoprawnych w 2021 roku określono na 18,30 zł brutto. Netto wynosi w tym przypadku 12 zł za godzinę pracy. Jest to minimum ustawowe. W stosunku do roku 2020 stanowi to wzrost o 1,30 zł (17,00 zł w 2020 roku). Minimalna...