Biała lista podatników VAT – Czym jest?

Od dnia 1 września 2019 roku każdy może zapoznać się z ogólnodostępnym wykazem informacji o podatnikach VAT, czyli listą podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT oraz niezarejestrowanych lub wykreślonych z listy. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci są podatnikami. Natomiast jeżeli odmówiono im rejestracji, dowiedzą się jaka byla...