Biała lista podatników VAT – Czym jest?

Od dnia 1 września 2019 roku każdy może zapoznać się z ogólnodostępnym wykazem informacji o podatnikach VAT, czyli listą podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT oraz niezarejestrowanych lub wykreślonych z listy. Dzięki temu przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia, czy ich kontrahenci są podatnikami. Natomiast jeżeli odmówiono im rejestracji, dowiedzą się jaka byla...

Split Payment – Jakie zmiany weszły w życie?

1 listopada 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o VAT, a wraz z nią obowiązkowy split payment. Jest to mechanizm podziału płatności w kwocie brutto na dwie części – kwotę netto i podatek VAT. Polscy przedsiębiorcy po raz pierwszy zetknęli się z metodą podzielonej płatności w lipcu...