Split Payment – Jakie zmiany weszły w życie?

1 listopada 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o VAT, a wraz z nią obowiązkowy split payment. Jest to mechanizm podziału płatności w kwocie brutto na dwie części – kwotę netto i podatek VAT. Polscy przedsiębiorcy po raz pierwszy zetknęli się z metodą podzielonej płatności w lipcu...