Rozliczenie roczne PIT

Dokonujemy rozliczeń rocznych zeznań podatkowych, które zobowiazane są składać osoby fizyczne uzyskujące w danym roku podatkowym przychody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Rozliczamy podatników składających PIT samodzielnie, wspólnie z małżonkiem lub małoletnim dzieckiem i inne. W Biurze Rachunkowym CENSOR rozliczysz wszystkie rodzaje zeznania rocznego PIT za poprzedni rok, tj:

 • PIT-28 (ryczalt ewidencjonowany),
 • PIT-28/A (ryczałt: przedsiębiorca, najem) ,
 • PIT-28/B (ryczalt: spółka cywilna, jawna),
 • PIT-36 (firma, działalność gospodarcza),
 • PIT-36L (podatek liniowy),
 • PIT-37 (praca, zlecenie, dzieło),
 • PIT-38 (dochody kapitałowe),
 • PIT-39 (zbycie nieruchomości),
 • PIT-16A (karta podatkowa),
  zalączniki PIT/D (ulgi budowlane),
 • PIT/2K (ulga odsetkowa),
 • PIT/O (inne ulgi i odliczenia),
 • PIT/B (działalność gospodarcza),
 • PIT/ZG (dochody zagraniczne).

Zajmujemy się także sporządzaniem zgłoszeń zmiany danych (tj.zmiana konta bankowego, na które ma przyjść zwrot podatku) na formularzu ZAP-3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i niezarejestrowanej jako podatnik VAT) oraz CEIDG-1 (tj. zgłoszenie aktualizacyjne dla obób fizycznych wykonujących dzialalność gospodarczą).