Pozostałe usługi

  • wnioski o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • wnioski refundacyjne do Powiatowego Urzędu Pracy,
  • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
  • usługi ksero i biurowe,
  • zaświadczenia o niezaleganiu z US i ZUS,
  • sporządzanie sprawozdań dla GUS,
  • opłaty środowiskowe,
  • usługi BHP – Dariusz Ślubowski.