Nowe składki ZUS 2020

Nowe składki ZUS 2020 💸
Termin płatności dla osób nie zatrudniających pracowników
👉 do 10-02-2020 roku
Termin płatności dla osób zatrudniających pracowników
👉 do 17-02-2020 roku

Minimalne wynagrodzenie w roku 2020 wynosi 2.600 zł brutto,
wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenie 17 zł/h.