Mikrorachunek

Od 1 stycznia 2020 roku wszyscy podatnicy mogą skorzystać z indywidualnego mikrorachunku, służącego do rozliczenia z urzędem skarbowym. Niezależnie od tego, czy będzie to należność z podatku VAT, CIT czy PIT, wszyscy podatnicy będą mogli uregulować wpłatę na swój rachunek bankowy. To rozwiązanie ma usprawnić przebieg całej operacji i wyeliminować pomyłki.

Dla każdego podatnika, który posiada PESEL lub NIP został przewidziany odrębny rachunek dla celów PIT, CIT oraz VAT. Nie trzeba wysyłać wniosków lub zgłaszać się do urzędów – wystarczy wygenerować numer za pomocą generatora udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

Jest on dostępny dla wszystkich 24 godziny 7 dni w tygodniu bez żadnych ograniczeń!

Aby numer rachunku został nam udostępniony, należy podać numer PESEL – w przypadku osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz które nie są podatnikami VAT,

lub numer NIP – w przypadku przedsiębiorców oraz podatników VAT. Jeżeli dana osoba prowadzi własną działalność gospodarczą i w tym samym roku jest zatrudniona na umowę o pracę, powinna wygenerować dwa mikrorachunki – jeden przy użyciu numeru PESEL oraz drugi podając numer NIP.

Mikrorachunek składa się z 26 znaków

– liczby kontrolnej na samym początku,

– stałą wartość dla każdego mikrorachunku – 10100071 oraz 222,

– cyfrę oznaczająca użycie numeru PESEL(1) lub NIP (2),

– numer PESEL lub NIP

– zera na pozycjach końcowych

Jakie korzyści przyniesie podatnikom mikrorachunek? To prosty i wygodny sposób na uregulowanie należności – zawsze na ten sam rachunek bankowy. Jego wygenerowanie jest równie proste, darmowe i ogólnodostępne! Ponadto wszystkie zmiany, które zachodzą w Twojej firmie nie mają wpływu na numer rachunku. Zapewni on szybą płatność bez pomyłek. Jeżeli jednak pojawią się drobne błędy, np. wpłata należności na niewłaściwy rachunek, urząd skarbowy powinien wezwać podatnika do stawienia się w celu wyjaśnienie tej sytuacji. Nie będzie jednak możliwości sprawdzenia historii wpłat.

Zapłata należności, jeżeli kwota podatku przekroczy 1000zł, zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatkowej, może zostać dokonana przez małżonka podatnika lub osobę z jego najbliższej rodziny, właściciela podmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego.

Na numer indywidualnego rachunku bankowego każdy podatnik będzie mógł uiścić należności

za opłaty skarbowe i inne, opłaty wynikające z ustawy o grach hazardowych, należności celne, odsetki od udzielonych z budżetu państwa pożyczek krajowych i zagranicznych, mandaty i grzywnę oraz inne kary pieniężne oraz koszty postępowania sądowego i administracyjnego.