ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl
Wróć do listy

Wniosek o wpis do CEIDG ze zgłoszeniem do ZUS

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej będzie miał możliwość już na etapie składania wniosku o wpis do CEIDG zgłoszenia siebie do ubezpieczeń. Nowe rozwiązania wejdą w życie 19 maja 2016 r.

Nowe przepisy stanowią, że przedsiębiorca będzie mógł zgłaszać siebie i swoją rodzinę do ubezpieczeń społecznych i/lub zdrowotnego już w momencie zakładania własnej firmy. Ustawa nowelizująca wprowadza bowiem możliwość dołączania do wniosku o wpis do CEIDG danych niezbędnych do zgłoszenia:

przedsiębiorcy do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego oraz
członków rodziny przedsiębiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego.
Rozwiązanie to pozwoli przedsiębiorcom w jednym miejscu:
  • złożyć wniosek o wpis do CEIDG,
  • dołączyć do ww. wniosku niezbędne dane zgłoszeniowe do ubezpieczeń w ZUS,
  • złożyć wniosek o zmianę danych wykazanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń zusowskich (z wyjątkiem modyfikacji
       informacji dotyczących tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów ubezpieczeń i terminów ich powstania).
Za dzień dokonania zgłoszeń lub zmiany danych wykazanych w tych zgłoszeniach będzie uważany dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Przedsiębiorcy muszą jednak pamiętać, że przepisy nie zmieniają się w zakresie zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników zatrudnianych przez przedsiębiorcę oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców). Te osoby nadal będą zgłaszane do ZUS przez płatnika składek, na dotychczasowych zasadach.