ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl
Wróć do listy

VAT w budownictwie jednorodzinnym

Podstawowa stawka VAT wynosi 23%. Obejmuje ona grunty i materiały budowlane.

W budownictwie mieszkaniowym stosuje się stawkę obniżoną do 8%. Jak wynika z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, warunkiem jej stosowania jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:

- zakres wykonywanych czynności musi dotyczyć budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy
  obiektów budowlanych;
- budynki lub ich części muszą być zaliczone do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli
  muszą to być: budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów
  Budowlanych
  (PKOB) w dziale 11, na przykład budynki mieszkalne jednorodzinne oraz budynki o dwóch mieszkaniach i
  wielomieszkaniowe (z wyłączeniem lokali użytkowych wyodrębnionych do oddzielnej księgi wieczystej), lokale
  mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w PKOB w dziale 12.
- Wysokość stawki VAT w zależności od powierzchni domu

Dla stawki 8% wprowadzono limit powierzchni – dla domów jednorodzinnych jest to 300 mkw. powierzchni użytkowej, a dla lokali – 150 mkw. Jeżeli dom jednorodzinny ma większą powierzchnię – do wszystkich prac budowlanych, remontów i modernizacji stosuje się dwie stawki – 8 i 23% – w odpowiedniej proporcji ustalonej według metrażu.

Roboty objęte stawką 8%

Obniżoną stawkę VAT stosuje się do budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy budynków mieszkalnych. Przepisy podatkowe nie definiują tych pojęć, dlatego należy się odwołać do Prawa budowlanego:

budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Budową jest także odbudowa, rozbudowa i nadbudowa obiektu; l przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem kubatury, powierzchni, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;

remontem są wszelkie roboty budowlane wykonywane w istniejącym obiekcie budowlanym polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego (z wyjątkiem bieżącej konserwacji), przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym;

modernizacja oznacza unowocześnienie i usprawnienie obiektu, obejmuje więc większy zakres i skutek prac niż remont.

Wymienione wyżej roboty budowlane są objęte stawką 8%, jeżeli dotyczą budynku (lokalu) mieszkalnego o odpowiedniej (limitowanej) powierzchni. W przypadku robót budowlanych, wykończeniowych lub remontowych prowadzonych w budynkach jednorodzinnych lub w lokalach mieszkalnych (po wyodrębnieniu do osobnej księgi wieczystej) o powierzchni przekraczającej limity – wykonawcy muszą wystawiać faktury z dwiema stawkami: 8% i 23%.

Stawka 8% obejmie tę wartość prac, która odpowiada udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej. Nie można ustalić, że powierzchnia pewnych pomieszczeń mieści się w limicie, a innych jest poza nim, i w ten sposób obliczać podatek (na przykład, że łazienkę uwzględniamy w limicie – stawka 8%, a kotłownię poza limitem – stawka 23%). Każda kwota należna wykonawcy jest rozbijana na dwie stawki, niezależnie od tego, jakie prace są wykonywane