ul. Centralna 49
07-200 Wyszków
29 742 63 03, 666 841 285
biuro@censor.com.pl, bok@censor.com.pl
Wróć do listy

Urząd właściwy do rozliczania VAT od stycznia 2016

Ustawa z 10 września 2015 roku zmienia zapisy ustawy o VAT, uchylając wspomniany 3 ust. 1 od stycznia roku 2016. Oznacza to, że przestaje obowiązywać przepis szczególny, a zatem dla celów określenia urzędu właściwego dla rozliczania VAT w 2016 roku należy stosować zapisy ogólne wynikające z ordynacji podatkowej. Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K od stycznia 2016 roku będzie:

• dla osób fizyczny...ch (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) - urząd właściwy ze względu na adres
  zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego);

• dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) - urząd właściwy ze względu na adres siedziby
  firmy.

Brak obowiązku składania aktualizacji VAT-R

Jak wyjaśnia Krajowa Informacja Podatkowa, ponieważ zmiana właściwości urzędu wynika wprost z odgórnej zmiany przepisów podatkowych, na co podatnik nie miał wpływu, nie ciąży na nim obowiązek składania aktualizacji